Αναζήτηση

+

Τμηματα

Τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή, διαδραστικά και πάντα ομοιογενή. Η επιτυχία του κάθε τμήματος αποτελεί πρωταρχικό στόχο και τα αποτελέσματα είναι ορατά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα.

Τα φροντιστήρια αποτελούνται από πολλές αίθουσες φτιαγμένες σε ευχάριστα μαθησιακά περιβάλλοντα. Ο φωτισμός και ο εξαερισμός ανταποκρίνονται σε όλα τα iso τελευταίας τεχνολογίας και πληρούν στο έπακρον τα κριτήρια του υπουργείου παιδείας.