Αναζήτηση

+

Β Λυκείου

Για άλα τα μαθήματα της Β Λυκείου γράφονται 3-ωρα διαγωνίσματα σε προκαθορισμένες περιόδους.

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι από 6 έως 8 άτομα

Υπάρχουν και κλειστά τμήματα 4 ατόμων

ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Έκθεση

2

Μαθηματικά Κατ.

2

Φυσική

2

Άλγεβρα

2

Φυσική Γεν.Παιδείας

1

Χημεία

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ

1

ΦΥΣΙΚΗ Γ

1

ΧΗΜΕΙΑ Γ

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ

1

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ ΘΕΩΡΙΑΣ

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦ

1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Αρχαία

1

Γεωμετρία

1

Σύνολο

15 ώρες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Έκθεση

2

Αρχαία Άγνωστο

2

Αρχαία Γνωστό

2

Συντακτικό – Γραμματική

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΑΡΧΑΙΑ Γ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ

1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Σύνολο

15 ώρες

Στόχος για την Θεωρητική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του 1ου  επιστημονικού πεδίου.

Στόχος για την Θετική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του 2ου, 3ου επιστημονικού πεδίου.

Στόχος για την Τεχνολογική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του  4ου  επιστημονικού πεδίου.