Αναζήτηση

+

Γ Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Έκθεση

3

Αρχαία

5

Κοινωνιολογία

3

Ιστορία

3

ΣΥΝΟΛΟ

14 ώρες

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Έκθεση

3

Μαθηματικά

5

Φυσική

4

Χημεία

3

Σύνολο

15 ώρες

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική

4

Χημεία

3

Βιολογία

3

Έκθεση

3

Σύνολο

13 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαθηματικά

5

ΑΟΘ

3

Εφαρμ. Σε πραγμ. Περιβάλ.

3

Έκθεση

3

Σύνολο

14 ώρες

Για όλα τα μαθήματα της Γ Λυκείου γράφονται 3-ωρα διαγωνίσματα σε προκαθορισμένες περιόδους.

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι από 6 έως 8 άτομα

Υπάρχουν και κλειστά τμήματα 4 ατόμων

Στόχος για την Θεωρητική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του 1ου  επιστημονικού πεδίου.

Στόχος για την Θετική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του 2ου & 3ου  επιστημονικού πεδίου.

Στόχος για την Τεχνολογική Κατεύθυνση είναι είναι η εισαγωγή στις σχολές του  4ου  επιστημονικού πεδίου.